dinsdag 18 augustus 2015

ISIS en gifgas

Onlangs schreef ik een ingezonden stuk voor het Nederlands Dagblad. Het betrof een reactie op een opinieartikel van Jan van Benthem. Het werd ietwat ingekort geplaatst en ik kreeg een aantal postieve reacties op Twitter. Hieronder de ingezonden tekst. De laatste zin werd er helaas ook uitgehaald...

In het ND van dinsdag 21 juli betoogt Jan van Benthem dat ISIS in haar agressieve strijd om het islamitisch kalifaat uit te breiden gifgas gebruikt. Op zich een redelijk statement onderbouwd met goede argumenten en verwijzingen naar betrouwbaar onderzoek. Het tweede gedeelte van zijn betoog waarin gesteld wordt dat ISIS bij het gebruik van gifgas geleerd heeft van de Syrische president Assad verdient allesbehalve de schoonheidsprijs. Dat Assad de gifgasaanvallen van augustus 2013 op zijn rekening heeft staan, daar is tot op de dag van vandaag geen sluitend bewijs voor. Wel is bewijs gevonden dat juist Assad's opponenten, de moslimbroederschap en de aan Al Qaida gelieerde Al-Nusra moslimfundamentalisten, het vreselijke gifgas gebruikt hebben. Dit wordt onder andere bevestigd door een artikel over een rapport van de Verenigde Naties met als titel; 'UN Syrian Chemical Weapons Report Exposes Washington’s Lies' en beschreven door Patrick O'Connor op de weblog Global Research 16 december 2013. Ook is er veel bronnenonderzoek gedaan door Whalid Shoebat en beschreven in het artikel 'Evidence: Syrian Rebels Used Chemical Weapons (Not Assad)' op de site www.shoebat.com 27 augustus 2013. Het is te betreuren dat met de eenzijdige berichtgeving zo negatief over Assad wordt geschreven. Het Syrische volk met minderheden als yezidi’s en christenen heeft jaren in relatieve vrede onder Assad geleefd. De Syrische leider wil zijn volk beschermen voor slechtere tijden onder streng islamitische heerschappij. De steun van westerse media zou hierbij welkom zijn. Men kan dus beter concluderen dat ISIS geleerd heeft van hun islamitische geloofsgenoten dan van aleviet Assad bij het gebruik van het gifgas.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten