zaterdag 26 december 2015

Twee nieuwe vertalingen; 1 Biografie van Mohammed, 2 De Hadith

Een aantal jaren geleden kwam ik in aanraking met de website van Dr. Bill Warner met de interessante naam ‘The Center for the Study of Political Islam’. Zie www.cspipublishing.com en of www.politicalislam.com
Deze site geeft objectieve en wetenschappelijke voorlichting over de islam als politiek systeem. De basis van deze voorlichting is het weergeven van feiten los van meningen over de islam. Er ging een wereld voor me open omdat ik bevestigd werd in mijn opinie over het Mohammedanisme. Ik zocht contact met Bill Warner en besloot het boekje The Life of Mohammed – The Sira uit de serie a Taste of Islam Series te vertalen in het Nederlands. Dit vertaalwerk werd in het voorjaar van 2012 afgerond en kwam gratis ter beschikking op de website van Bill Warner. Ondertussen werd het gratis online boek hier en daar gelezen en ik kwam in contact met een enthousiaste lezeres die voorstelde om ook The Hadith uit diezelfde serie te vertalen in het Nederlands. Zo ontstond een fijn samenwerkingsverband en dit resulteerde er in dat we met een paar enthousiaste mensen aan het werk gingen.
Uiteindelijk heeft het werk geresulteerd in een nieuwe versie van The Life of Mohammed met de titel De biografie van Mohammed en een geheel nieuwe vertaling van The Hadith met de titel De Hadith.

Deze boeken zijn in PDF versie GRATIS te downloaden via de links.

De biografie van Mohammed  ---   De Hadith

Indien u een gedrukt exemplaar tegen kostprijs wilt hebben dan kunt u dat bij mij bestellen via pkoops@hotmail.com

Van groot belang is dat onze gezamenlijke drijfveer is dat we op zoek zijn gegaan naar de WAARHEID over de ISLAM. Er gaat geen dag voorbij of deze ´wereldgodsdienst´ is in het nieuws. Helaas is deze vaak negatief in het nieuws. De terreurdreiging is na 9-11 (Twin Towers) toegenomen. Het debat over de islam wordt moeizaam gevoerd. Het getuigenis van ex-moslims wordt veel te weinig of vaak helemaal niet gehoord. Het is onze missie dat alle wereldburgers inclusief moslims zelf een goed en betrouwbaar beeld krijgen van het Mohammedanisme. Wij hebben het beste met alle burgers voor en streven een wereld na waar in vrede met elkaar wordt geleefd. Dit boek is slechts een kleine bijdrage om goed zicht te krijgen op de bronnen van de islam. Wat deze bronnen betekenen voor vandaag is ter beoordeling aan de lezer. Wij hoeven ons niet te verantwoorden voor een regering of politieke partij. Wij zijn wereldburgers en doen een beroep op het gezonde verstand van de mens. Wij roepen u dan ook op; LEES zelf de bronnen en verdiep u in de materie om tot een evenwichtig oordeel te komen. Winter 2015-2016   Harry, Yvette en Peter Frans Koops

Geen opmerkingen:

Een reactie posten