vrijdag 25 december 2015

Kerstpraatje

Vandaag, Eerste kerstdag, werd ik op twitter door Fubar gevraagd een stichtelijk woord te doen voor zijn rechtse weblog De Vrije Chroniqueurs, nu Fenixx genaamd. Bescheiden als Fubar is liet hij weten dat hij daar zelf niet zo goed in is. Volgens mij is Fubar atheïst, maar ik kan me vergissen, de jaren gaan tellen en in 2016 krijg ook ik DV Abraham op bezoek. Ja DV, als je een willekeurige burger vraagt; wat betekent DV?, dan vermoed ik dat velen het antwoord schuldig moeten blijven. Deo Volente betekent zo God het wil. Er zit iets afhankelijks in. Iets? Nou ja een christen weet zich geheel afhankelijk. In voor- en tegenspoed kan een mens troost putten uit het geloof in God. En ja met Kerst vieren christenen de geboorte van Jezus, wat dan weer de Zoon van God is. Ik weet niet helemaal precies wat het lezerspubliek van Fenixx is maar er zal wel van alles tussen zitten. Misschien bent u christen en zijn de woorden herkenbaar, maar wellicht is de kans groter dat God en Jezus u niets (meer) zeggen. Ja, als vloek en stopwoord wordt er wat af-geëvangeliseerd. Zonder dat velen het beseffen wordt er gevraagd om een persoonlijke verdoemenis. Vroeger hoorde je dat vaak in de zwaarste kerken. Nu hoor je het overal. Maar enfin, ik neem aan dat er veel rechtse denkers onder het publiek zijn. Mijn mening over vluchtelingen en het sluiten van de grenzen mocht ik onlangs geven in het Reformatorisch Dagblad. Ook vond een aantal mijn vergelijking van Wilders met de profeet Elia (die streed tegen de afgoderij) interessant, of verwerpelijk. Dat mag zo zijn in een land met vrije meningsuiting. Onze gezamenlijke uit de hand gelopen hobby om over het islamdebat elkaar te informeren roept nu eenmaal tegengestelde reacties op.
Ik ben zelf christen, al heb ik veel twijfels en geloofsvragen en gruwel van politieke machtsspelletjes in kerken, maar weet me met u als rechtse denker verbonden. Als christen stem ik PVV , juist PVV, maar goed dat is geen nieuws. Het moest een stichtelijk = godsdienstig =vroom woordje worden. Ik weet me ook verbonden met cultuurchristenen, en dat is een grote groep mensen, ja Fubar en zijn vriend D.G. Neree en vele anderen behoren daar ook toe. De groep rechtse geestverwanten is groot en er zijn ondertussen kameraadschappelijke banden ontstaan. Naast het verdriet bij de begrafenissen van v Frikschoten en Hans Jansen is er de blijde verbondenheid van denkers die tegen de heersende media en politieke correctheid zo hun goede strijd strijden. Wij houden van vrijheid, wij houden van de gelijkwaardigheid van mensen, wij houden van vrouwen met wapperende haren in de wind, en wij accepteren mensen hoe ze zijn. Wel heb ik zorgen over een politiek systeem, de islam, dat aan invloed wint. Een systeem dat geweld gebruikt voor expansiedoeleinden. De bronnen staan er vol van, ik kom hier later nog op terug deze maand. Maar ik wil naast de vrome praatjes over barmhartigheid en naastenliefde ook democratische middelen inzetten om echte vrijheid ook voor moslims te krijgen. Dus dat is de oproep; ‘Verlaat de islam, zij maakt niet gelukkig, het is een valse godsdienst. Heb het lef om te kiezen voor je zelf en bevrijd je van de duivelse banden van dit onwaardige onmenselijke systeem’. Het is toch verschrikkelijk dat in Brunei en andere landen het verboden is om kerst te vieren. Wij wereldburgers zijn op zoek naar liefde, erkenning en hunkering naar geborgenheid. Los van alle persoonlijke narigheid, wellicht mist u een geliefde tijdens deze dagen, hoop ik dat u het leven zoals het bedoeld is, (liefde geven in dienst van de naaste en tot eer van uw Schepper) ook in 2016 mag ervaren. Lachen en liefhebben, ja ook Jezus hield wel van een feestje en zorgde voor wijn op de bruiloft van Kana.
Ik ga afronden na het aanhoren op NPO2 van Antoine Bodar (‘de islam wordt misbruikt bij de aanslagen in Parijs’) en Koning Alex die waarden als respect voor het leven en vrijheid van geloof benoemd, maar die niet de durf heeft om te benoemen dat deze waarden in Europa onder druk staan door een brutale islam. Laten we ons alsjeblieft niet leiden door angst maar blijvend op zoek gaan naar vrede in ons hart. Op de foto ziet u de teksten en de rijkdom in de vorm van gebak, die velen in dit land nog hebben. Maar ook is er armoede, onrust en onzekerheid. Wellicht wordt u op de proef gesteld, bent u werkeloos of staat uw baan onder druk. Mogelijk wordt u vreemd aangekeken of genegeerd in uw familie omdat u op een 'racistische' partij stemt. Weet dan wel dat ik van u houd. U als geestverwant. Wij mogen een toekomstige vrede verwachten. Ik ben geen theoloog, ik houd me als simpele sterveling maar vast aan de gedachte dat straks alle tranen van onze wangen worden afgewist. De grote wiskundige Pascal bleef zijn leven een eenvoudig christen. Dat geloof en het vertrouwen dat er straks een betere wereld voor ons in het verschiet ligt wens ik u en de uwen toe.
Dat de vrede van Christus in uw hart mag wonen is mijn wens

Geen opmerkingen:

Een reactie posten