maandag 11 januari 2016

NL moet de grenzen sluiten i.v.m. het vluchtelingenprobleem JA/NEE

Onlangs werd ik gevraagd door redacteur Huibert Kik van het blad ´Zicht´ om mijn mening te geven over de vraag of Nederland de grenzen moet sluiten voor vluchtelingen. Het tijdschrift ´Zicht´ is een uitgave van de Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Hieronder volgt integraal mijn bijdrage voor het blad. Ik heb hiervoor als grondslag mijn artikel van 18 september 2015 gekozen. Ik dank de redactie van het blad ‘Zicht’ voor de publicatie van mijn tekst. Mijn bijdrage staat min of meer haaks op de bijdrage van Sjoerd Sjoerdsma die voor D66 in de 2e Kamer zit.

NL moet de grenzen sluiten i.v.m. het vluchtelingenprobleem
De toestroom van vluchtelingen bestaande uit veel moslimmannen naar het Westen zou door de overheid gestopt moeten worden om de volgende redenen.
Culturen en religies laten zich niet mengen, in dit geval is een opkomende brutale islam bezig meer heerschappij in Europa te krijgen. De normen en waarden die moslims mee nemen naar Europa staan haaks op die van het Westen. De meeste politici hebben geen goed zicht op de ware aard en intentie van het Mohammedanisme. De politieke correctheid zal op lange termijn dan ook de ondergang van Europa betekenen. Overheden hebben ondertussen de omstandigheden zo gecreëerd dat vluchtelingen voorrang krijgen bij huisvesting en uitkeringen. Dit geeft spanningen bij de autochtone bevolking.  Als we als christenen Romeinen 13 serieus willen nemen, dan is het toch de taak van de overheid om te zorgen voor veiligheid voor haar burgers? Vanuit christelijke barmhartigheid is het nodig om de eigen burgers te beschermen tegen een cultuur waar de positie van de vrouw en individuele vrijheden onder druk staan. Dat burgers in hun eigen land moeten blijven ligt in lijn met de strekking van de geschiedenis van de Toren van Babel uit het OT. Ieder land zijn eigen volk, cultuur en taal. Van christenen zou je verwachten dat ze iets verder keken dan de oppervlakte. Zij zouden moeten begrijpen dat een dergelijke migratie van vooral jonge moslimmannen niet los gezien kan worden van de ideologie van deze mannen. Nu is dat in dit geval de islam. De islam kent het concept van hijdrah, dat wil zeggen door verhuizing naar een ongelovig gebied, een gebied verder islamiseren. Dit is geen bangmakerij, maar nuchter kijken naar wat er feitelijk gebeurt. NL zou dus net als Australië de grenzen moeten sluiten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten