woensdag 1 mei 2013

Repliek op Larry

Dag Larry Koelewijn. Ik waardeer dat je de moeite hebt genomen om te reageren op mijn stukje ‘Korte kanttekeningen bij het project ‘moslims en wij’’ van 29 april. Je hebt het recht op een inhoudelijke reactie, ook gezien het vermoeden dat jouw reactie tekenend is voor een groot aantal kerkgangers, die er net zo over zullen denken. Dat ik iets genuanceerder ben dan mijn kameraad Ben Kok zal zo zijn, inhoudelijk sta ik meestal wel achter zijn betogen en acties. Zover ik het twitter gebruik kan beoordelen van Ard van der Lugt zie ik toch echt dat hij wel degelijk kort met mensen communiceert. Mijn tweets als;
@ard_lugt hier een kadootje om te lezen http://www.svpbunschoten.nl/HetLevenvanMohammed.pdf … over #islam en #Mohammed ter voorbereiding van uw project in @GKVPetrakerk
en
@ard_lugt @GKVPetrakerk komt er nog een verslag van wat Haak verteld heeft over de #islam? Toch wel de hele waarheid? Tot zondag!
zijn niet bedoeld om te discussiëren. Hier had een korte reactie gewoon op zijn plaats geweest. Dit gebeurt niet vandaar dat ik dit onfatsoenlijk vind en tot de conclusie kom dat van der Lugt mij als lucht behandeld en het gevoel geeft huidvraat=melaatsheid te hebben. Wel is er een kort contact per mail geweest, maar erg sympathiek was dit niet, hierna bleef het stil. Ook met Kok is er contact geweest maar hij wil het gesprek niet voortzetten. Dan zijn de ervaringen in de communicatie over kerk en islam met Roel Kelder heel wat socialer. Een gemeenteavond met zo’n strikte toegangscode als argument gebruiken is erg zwak en zelfs on-Bijbels. De meeste wijkavonden worden slecht bezocht. Een kerk moet toch open deuren hebben en zich wervend opstellen. Nee, Larry het zout der aarde klontert zo op elkaar en begint dan te rotten. Als organisatie moet men open durven staan voor aanvullingen en opbouwende kritiek en niet op een laffe wijze bewogen christenen de deur weigeren. Niets wordt hierna gedaan om toch contact te zoeken op een andere wijze. Er lijken andere redenen te zijn om Loes, Ben en mij te weigeren, zouden we soms van een foute politieke partij zijn?
Juist als je je voor het eerst wilt verdiepen dan had er ruimte moeten zijn voor een evenwichtige invulling. Nu zijn er mensen teleurgesteld weggegaan na de pauze op de eerste avond met Kees Haak. Ik adviseer je sterk om met bezoeker Loes van Buuren hierover te spreken. Zij was zeer ontsteld over de onwaarheden die hij met name in de pauze verkondigde. Wellicht kun je samen met Loes eens naar je schoonvader voor een interessante radio-uitzending bij de LOS op zaterdagochtend? Op zo’n eerste avond moet duidelijk het grote verschil met het christendom naar voren komen, en er moet zeker ruimte zijn voor islamkritiek in plaats van inspiratie opdoen over de islam. Verschrikkelijk gewoon deze eenzijdige benadering van een belangrijk maatschappelijk dossier. Nee, als er halve waarheden verteld worden mag er geen discussie plaatsvinden? Dus de kerkgangers moeten maar dom gehouden worden? Geen wonder dat er dan lieden opstappen. Ja, het wapen van het Woord van God, daarmee wordt onze vrijheid echt niet beschermd. Lekker tot ten treuren je andere wang toekeren. Een ieder die niet ziet dat de islam aan het opkomen is steekt zijn kop in het zand. Met bidden alleen liggen onze kleinkinderen straks allemaal met de neus op een matje richting Mekka. Ik eindig met de woorden van arabist Hans Jansen dat met voorgangers als Marten de Vries en Ard en vele andere kerkleiders de overwinning van de islam niet lang meer duurt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten