vrijdag 3 mei 2013

7 specials over het Mohammedanisme

Het is schier onmogelijk om alles wat er geschreven is over het Mohammedanisme volledig in kaart te brengen. Een mensenleven is hiervoor wellicht te kort. Er zal dus geselecteerd moeten worden. Zoals u weet heeft de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) www.svpbunschoten.nl als extra missie om u te helpen een mening te vormen over de islam. De SVP wil helpen en u wijzen op boeken waarmee u uw mening kunt vormen en zo nodig bij stellen. Dit artikel zal kort een zevental boekentips geven die vanuit een eigen invalshoek over de islam vertellen. De boeken kunt u lenen van de SVP. We wensen u veel wijsheid toe met het kritisch lezen van de boeken.
Vrucht van de boom - Jihaddossier van Peter Bontenius
Dit is een dossier over de gevolgen van de Jihad. Het vertelt hoe de Islam is verspreid en laat ook zien wat de gevolgen waren. De samensteller heeft een chronologie van de Jihad samengesteld, gebruikmakend van bronnen die vooral uit het Engelstalige gebied afkomstig zijn. De Koran blijft voornamelijk dicht, het gaat in dit dossier om de gevolgen van de Jihad en niet om de inhoud van de Islam. Voor het historische gedeelte van dit boek heeft hij voor een chronologische benadering gekozen en vertelt het dossier een doorlopend verhaal.
Bron: http://www.pumbo.nl/boek/jihaddossier
De Islam - Kritische Essays Over Een Politieke Religie van Wim en Sam van Rooy (red.)
In deze bundel laten binnen- en buitenlandse wetenschappers en essayisten hun licht schijnen over de vele facetten van de islam. Wie de opstellen leest zal er niet onderuit kunnen stelling te nemen in een debat dat een apocalyptische scheiding der geesten teweeg heeft gebracht.
Bron: http://www.bol.com/nl/p/de-islam/1001004010704796
De Islam onthuld van Abdullah Al-Araby
Met dit boek wordt geprobeerd de fundamentele leer van de Islam te onthullen en een realistischer beeld te geven van wat het betekent om onder de Islam te leven. In het boek zijn veel citaten uit de Koran, de Hadith en de Bijbel opgenomen.
Bron: http://www.hertog.nl/artikel.aspx?ean=9789075109030
Al-Hijra, immigratie als paard van Troje van de islam van Sam Solomon
Sam Solomon is een ex-moslim die zich bekeerde tot het christendom en een islamdeskundige. Samen met zijn collega E. Al Maqdisi schreef hij een diepgravende studie over de betekenis van de hijra, Mohammeds migratie van Mekka naar Medina in 622 na Christus dat het begin van de islamitische jaartelling markeert. Deze studie bekijkt hoe deze hijra ook heden nog fungeert als immigratiemodel voor moslims in het Westen. Ook de meer beknopte studie "De moskee ontmaskerd" over de rol van de moskee in de moslimgemeenschap maakt deel uit van het boek.
Bron: http://www.postorderboekhandel.nl/object/9789078898160/Al-Hijra
Het Leven van Mohammed (The Sira) Dutch van Bill Warner vertaald door Peter Frans Koops
Een gratis E-book over de islam en haar oprichter Mohammed. Te downloaden in PDF via http://www.svpbunschoten.nl/HetLevenvanMohammed.pdf
Bron: http://www.politicalislam.com/store/a-taste-of-islam-series/product/het-leven-van-mohammed-the-sira-dutch
Weg uit de islam - getuigenissen van afvalligen van Ibn Warraq
Dit boek informeert ons over Islam en afvalligheid. Tot op de dag van vandaag is dit binnen de Islam een gevoelig en vooral gevaarlijk onderwerp. Als een moslim een andere (ex)moslim beschuldigt van geloofsafval, kan dit maar het best begrepen worden als een bedreiging met de dood. Vandaar dat schrijver Ibn Warraq, zelf afkomstig uit Pakistan, dan ook schrijft onder pseudoniem.
Bron: http://leestafel.blogspot.nl/2008/08/weg-uit-de-islam.html
Verzoening - Islam Democratie En Het Westen van Benazir Bhutto
Benazir Bhutto, de voormalige premier van Pakistan, die dit uitzonderlijke boek vlak voor haar dood voltooide, wil verzoening brengen tussen de islam en democratische beginselen.
Bron: http://www.bol.com/nl/p/verzoening/1001004005877188
Vooral dit laatste boek zal door islam apologeten worden aanbevolen. De andere boeken zijn beschouwend en meer islamkritisch van toon en inhoud. Lees en oordeel zelf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten