donderdag 12 september 2013

Gemeenteraad Bunschoten staat in zijn hemd met vrijspraak @Israelman

Onlangs is bekend geworden dat Richard de Jong, @Israelman op twitter, in hoger beroep is vrijgesproken in de kwestie van smaad en belediging van de burgemeester. Het Hof heeft geoordeeld dat hetgeen De Jong heeft gezegd en geschreven in context geen aantasting van de eer of goede naam opleveren en evenmin beledigend zijn. Dit oordeel is mede ingegeven door het belang van uitingsvrijheid in het publieke en politieke debat. Burgemeester Melis van de Groep had persoonlijk aangifte gedaan tegen de Jong. Voorafgaand hieraan hadden raadslid Wim de Jong en ik gesprekken gevoerd met betrokkenen om de verstoorde relatie te verbeteren. Dit was zonder succes gebleven en gestopt nadat de raad het mandaat voor die gesprekken had ingenomen. De rechter moest er aan te pas komen en veroordeelde de Jong tot onder andere een taakstraf. Ondertussen vond de gemeenteraad het hoog nodig om ‘Middeleeuwse’ maatregelen te nemen om Richard de mond te snoeren en zijn bewegingsvrijheid in het gemeentehuis te beperken. Een klein aantal raadsleden was het niet eens met deze maatregelen, omdat de argumentatie nogal slecht was. Met de vrijspraak is de SVP bevestigd dat zij in de kwestie de Jong op het goede spoor zit. De raad heeft een voorstel aangenomen met argumentatie die in hoger beroep door de rechter nu zijn verworpen, de gemeenteraad staat in zijn hemd en lijdt gezichtsverlies. In een bericht in de lokale krant verwonderde de burgemeester zich erover dat hij niet gehoord is. In een hoger beroep is dit niet verplicht omdat het de beoordeling van een strafzaak betreft. Overigens wordt het principe van hoor en wederhoor door de raad en lokale pers (behalve RTV Bunschoten) ook niet op voor de Jong het voordeligst in praktijk gebracht, maar dit terzijde. Het zou de raad sieren haar eerder genomen besluit snel aan te passen of nog beter helemaal terug te nemen. Bovendien is het toch zo dat voorstellen die ingaan tegen wet – en regelgeving moeten worden voorgedragen ter vernietiging door de Kroon? De niet onpartijdige burgemeester zal de laatste zijn die met dit idee zal komen, zo is mijn verwachting, al is hij het in zijn rol als voorzitter wel verplicht om de zo gewenste integriteit van de raad te bewaken. Vooralsnog kent deze zaak slechts verliezers al is er wel sprake van een succesje voor de vrijheid van meningsuiting, die de SVP hoog heeft. Die vrijheid is ten slotte een van de pijlers van onze democratische rechtsstaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten