zaterdag 14 september 2013

Islam blijft in verkiezingsprogramma Spakenburgse Vrijheidspartij 2014-2018

Voor de landelijke media waren de standpunten over de islam en de islamisering van onze maatschappij de doorslaggevende reden om aandacht aan de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP), de zogenaamde PVV-kloon, in Bunschoten te schenken.
Naast een paar objectieve uitzendingen werd er door o.a. de linkse rakkers van VARA’s De Wereld Draait Door geprobeerd de spot te drijven met onze opvattingen omtrent het boerkaverbod, grote minaretten en islamitisch onderwijs.
De opgedane ervaringen heeft de SVP op een serieuze wijze in kaart gebracht en dit heeft er toe geleid dat niet meer aan elk verzoek voor een nieuwsitem wordt voldaan. Ondertussen zijn we bijna vier jaar verder en na interne bezinning op onze koers, prioritering van speerpunten en bovenal in het belang van onze Westerse cultuur kan de SVP vriend en vijand toezeggen dat de standpunten over de islam zeker in de nieuwe raadsperiode benoemd en zo nodig op de politieke agenda gezet worden. Op het moment van schrijven is er net het nieuws over de sluiting van de islamitische Ibn Ghaldoun school in Rotterdam. De SVP kan deze ontwikkeling slechts toejuichen, daar een islamitische school met onbevoegde en slecht Nederlands sprekende docenten een goede integratie blokkeren.
In de uitzending van Pauw en Witteman over de sluiting van de school was de minachting richting onze westerse scholen van de gezichten van de orthodoxe moslims af te lezen. Hoog tijd dus voor wijziging van de grondwet, om dit soort scholen, die gebaseerd zijn op de verachtelijke islamitische ideologie helemaal te gaan verbieden, al zal hier voorlopig nog geen politieke meerderheid voor te vinden zijn.
De voorbije raadsperiode heeft de SVP driemaal een islam onderwerp voor het voetlicht gehaald.
Als eerste is geprobeerd het boerkaverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening te krijgen. Zie hier de presentatie boerkaverbod en het  sfeerverslag in de lokale pers De SVP stelt bovendien het initiatiefvoorstel boerkaverbod beschikbaar voor alle gemeenten van Nederland.
Ten tweede heeft de SVP schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld met betrekking tot de Turkse OALT leerkracht en het terugbetalen van ruim 61000 EURO.
Ten slotte heeft de SVP aan de burgemeester gevraagd uit het comité van aanbeveling te stappen met betrekking tot de aanbeveling van ook een islamitische gebedsruimte in een nieuw ziekenhuis in Amersfoort.

Naast de toepassing van politieke middelen om een voortschrijdende islamisering van het openbare leven te remmen, zal de SVP tevens voorlichting blijven geven over deze kwalijke ideologie die volop als splijtzwam fungeert in de westerse wereld. Naast islamkritische boeken heeft de SVP ook boeken van ex-moslims en islamapologeten als Benazir Bhutto in haar bibliotheek, zodat de lezer voor zichzelf de mening kan aanscherpen in het islamdebat. Vooralsnog zal de jongste conservatieve partij in Bunschoten tevens een zeer islamkritische partij zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten