maandag 9 september 2013

Vrijheid als verbindende factor voor mens en maatschappij

(Dit stukje verscheen in de huis-aan-huis bijlage over de Toekomstvisie 2025)
‘Een nieuwe partij zal zich moeten blijven profileren en er zal geen angst moeten zijn om de eigen idealen hoog te willen houden’.
Deze zin uit het verkiezingsprogramma van de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) geldt in feite ook voor onze mooie gemeente Bunschoten als de blik op de toekomst wordt geworpen. De SVP heeft als leidraad voor haar activiteiten en politiek bedrijven het woord vrijheid hoog in het vaandel staan. Zo heeft de jongste politieke beweging de vrijheid voor de ondernemers hoog om bijvoorbeeld eigen verantwoordelijkheid te krijgen voor openingstijden, ook op de zondag daar waar het horeca gerelateerde business is. Vrijheid voor de agrarische sector om alternatieve activiteiten te ontwikkelen zoals op de Eemlandhoeve. Vrijheid om te wonen in een leefbare en veilige wijk. De vrijheid moet zo min mogelijk beperkt worden door een regelzuchtige en bureaucratische overheid. Verder zal de SVP blijven pleiten voor het nut van sociale verbanden, buurtverenigingen en gezonde burgerinitiatieven op het vlak van speeltoestellen en sportvelden. Voor de gemeente Bunschoten zal het een uitdaging blijven om het voor de toerist zeven dagen in de week aantrekkelijk te maken om met een bezoek te vereren of voor een externe om hier te willen wonen. De SVP ziet de toekomst met vertrouwen in u als burger tegemoet. Wij mogen samen genieten van de welvaart en zegeningen die ons gegeven zijn. Verdraagzaamheid en het terugdringen van eenzaamheid is in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid, maar daar waar de overheid kan helpen zal zij mee moeten blijven zoeken naar antwoorden voor een leefbare en sociale maatschappij.  De SVP geniet van het werk en is klaar voor de toekomst. Het is ons een hele eer om volksvertegenwoordiger te zijn van een groep kritische en weldenkende burgers in het belang van ons en latere generaties. Nu en in de toekomst!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten