donderdag 16 januari 2014

Morea Veldhuizen-Kings loos alarm

Wie op google intikt ‘Noord Koreaanse toestanden’ kan al snel een opmerkelijk stukje vinden geschreven door Morea Veldhuizen-King. Zie de link met een vreselijke spelfout (waarschuwd) die fractievoorzitter en schoolmeester Wieldraaijer er toch had moeten uithalen. Het stukje, onderdeel van de CDA verkiezingscampagne, is inmiddels bijna vier jaar oud en de fractie van de SVP liet het destijds maar voor wat het was. Het demonstreerde meer het onbegrip van Morea ten aanzien van dit SVP standpunt en een flauw afgeven op een standpunt met verdraaiing van de feiten en fantasievolle inlegkunde. Het stuk staat nog steeds op de website van het CDA en vier jaar later vraag ik me af of Morea nog steeds achter de inhoud van haar proza staat. Ik heb Morea in de afgelopen vier jaar leren kennen als een aardige ietwat bescheiden vrouw. Heel positief van haar was dat zij samen met Peter van Asselt interesse had in mijn boek ‘Van slippendrager tot lokale Wilders’ en het aanschafte. Zij had ook interesse in de islam en wilde er meer over weten. Zij gaf zelfs eerlijk toe dat zij niet wist dat er zo’n agressief element in de islam zit. Zij was woordvoerder zorg en jeugd binnen de CDA fractie. Dit was immer leuk om te volgen met als hoogtepunt een opmerking tijdens een raadsvergadering in de trant van dat ik mij maar eens moest laten nakijken door een specialist. Zij bedoelde toen dat ik mij wat meer moest verdiepen in het dossier. Ik kon om deze slip of the tongue wel lachen. Het standpunt waarover Morea destijds de pen had gegrepen betrof dat de SVP niet zo snel staat te springen om grote nieuwe kerken in Bunschoten. Dit vanuit het vlak van ruimtelijke ordening gezien en natuurlijk los van de vrijheid van godsdienst. Zij ging aan de haal met dit standpunt. Nu vier jaar later blijkt dat het standpunt van de SVP zo gek nog niet is. Kerken hebben te maken met leden die afhaken en predikanten beginnen opmerkelijke dingen te zeggen over het overstappen naar andere kerkgenootschappen om de sloop van een kerkgebouw, in dit geval De Bron, te voorkomen. De SVP gedachte heeft niets wat ook maar Noord-Koreaans is. Het schuiven van kerkgemeentegrenzen moet eerst aandacht hebben voordat het gemeentebestuur toestemming geeft tot verkoop van grond voor weer een extra kerkgebouw. En natuurlijk zullen de kerken zelf ook wel flink achter hun oren krabben als er besloten moet worden over uitbreiding met alle financiële lasten en zorgen. Benieuwd ben ik of Morea het nog steeds nodig acht te waarschuwen voor die slechte SVP gedachten. Ik zal het haar wellicht nog vragen voordat zij afscheid neemt. Zij is niet meer verkiesbaar en de raad zal afscheid moeten nemen van het enige raadslid van Surinaamse afkomst. Mocht u overigens een Antilliaanse opvolger in de raad zien, stem dan op Ilfredo Regales van de SVP. Ik zal Morea gaan missen…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten