maandag 6 januari 2014

De Spakenburgse Vrijheidspartij is klaar voor de verkiezingen #GR2014

In deze periode van de feestdagen is het goed om terug te kijken, maar ook is het nuttig om de blik op de toekomst te werpen. De Spakenburgse Vrijheidspartij kan met een goed gevoel terugkijken op de afgelopen jaren. De jonge conservatieve ‘rechtse’ partij uit de gemeente Bunschoten heeft vanaf 2010 mandaat gekregen toen zij in de gemeenteraad van Bunschoten kwam. Zij heeft naast het politiek bedrijven ook voorlichting gegeven over de islam. Bovendien heeft zij solidariteit bewezen met mens en maatschappij door werkbezoeken af te leggen en in de periode van de Kerstdagen elk jaar een groep vrijwilligers met een lekkere haram rollade in het zonnetje te zetten. Een bloemlezing van activiteiten is te vinden via de link www.svpbunschoten.nl/activiteiten.pdf Van belang is ook dat er in de fractie, bestaande uit 4 burgerleden, twee externe adviseurs en 1 raadslid de afgelopen jaren in harmonie is samengewerkt zonder ruzie of andere grote narigheden die de partij zouden kunnen schaden. Terugkijken is goed en er zijn lessen te leren uit het verleden. Een rode draad in het werk is de stabiliteit in denken en doen. Die continuïteit was ook de basis voor de plannen voor de toekomst.
Ondertussen is er een mooie originele presentatiegids geproduceerd. Deze is te zien via de link www.svpbunschoten.nl/PG.pdf Hierin zijn ook de politieke aandachtspunten opgenomen. Een uitgebreidere opsomming van de politieke speerpunten is te vinden via de link www.svpbunschoten.nl/punten.pdf In de presentatiegids is bewust gekozen voor een levendig concept met korte teksten en variatie in de onderwerpen. De islam krijgt uiteraard ook de broodnodige aandacht. Naast de toepassing van politieke middelen om een voortschrijdende islamisering van het openbare leven te remmen, zal de SVP tevens voorlichting blijven geven over deze kwalijke ideologie die volop als splijtzwam fungeert in de westerse wereld. Naast islam kritische boeken heeft de SVP ook boeken van ex-moslims en islamapologeten als Benazir Bhutto in haar bibliotheek, zodat de lezer voor zichzelf de mening kan aanscherpen in het islamdebat. Vooralsnog zal de jongste conservatieve partij in Bunschoten tevens een zeer islam kritische partij zijn. De voorlichting over de islam is uitgebreid met de opmerking dat deze ook gezien moet worden in relatie tot het christendom. De SVP roept de burger dus op om veel te lezen en zichzelf een mening te vormen in plaats om af te gaan op de gewone media als kranten en televisie. De bibliotheek van de SVP is ondertussen gegroeid en bevat de volgende boeiende inhoud www.svpbunschoten.nl/bibliotheek.htm Het schema van de SVP is ook wat veranderd ten opzichte van die van vier jaar geleden. Dit schema is te zien via de link www.svpbunschoten.nl/schema.htm Hierin is zichtbaar dat de islam kritische Irshad Manji een plaats gekregen heeft in het rijtje van grote denkers, nu inspirators genoemd. Van Bart-Jan Spruyt is afscheid genomen als grote denker. Zijn kritisch afgeven op Wilders kan de SVP niet meer inspireren. Ook is de kieslijst fors langer dan vier jaar geleden. Zij bestaat nu uit tien personen die alle tien ronduit voor hun mening durven uit te komen en die de durf hebben om mee te roeien tegen de heersende politieke gewoonten in. De kandidaten presenteren zichzelf via de link www.svpbunschoten.nl/kandidaten.htm De SVP is blij met een groep kritische burgers die zich willen inzetten voor het belang van Bunschoten en omstreken met vertrouwen in de burger. Of die burger de SVP het vertrouwen wil geven om met haar missie verder te gaan zal 19 maart aanstaande moeten blijken. De partij is er in ieder geval klaar voor en het bedje voor de islam kritische vrijheidsstrijders is gespreid…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten