donderdag 30 januari 2014

Worden de burgers nog wel vertegenwoordigd in kwestie Israëlbeleid Vitens?

Nadat ik mij in de rol als volksvertegenwoordiger tevergeefs gericht hebt tot het college en de raad van Bunschoten wil ik ten slotte nog een paar opmerkingen maken richting de burgers van Bunschoten. In de eerste plaats zeg ik dat ik het een voorrecht vind om alle vrienden van Israël te mogen vertegenwoordigen zoals gebeurde in de laatste raadsvergadering. Tegelijk vraag ik me af of de democratie nog wel goed functioneert. Is het dan echt zo gesteld dat er maar 1 van de 17 raadsleden van het zogenaamde christelijke Bunschoten snel in actie wil komen, terwijl in Urk de gehele gemeenteraad dat wil doen?  Wie het weet mag het zeggen? Ik weet me gesteund door een groot aantal sympathiebetuigingen. Ja en dan zijn er nog velen die het wel met me eens zijn, maar die daarvoor niet de moed of de lust hebben om dat (publiek) te melden. Ja en dan kan er gesteld worden dat ik weer EIGENWIJS ben en niet luister naar argumenten van anderen. Welnu, ik doe niets meer en niets minder dan enthousiast gebruik maken van het in 2010 verkregen mandaat van de kiezer. De SVP is een ‘rechtse’ conservatieve partij waarbij het logisch is dat de liefde voor Israël niet onder stoelen of banken wordt geschoven. Natuurlijk pakt de SVP zijn kansen om haar geluid te laten horen. Gezegd moet worden dat deze actie in eerste instantie werd ingegeven door iemand uit de achterban, waarna het balletje met de schriftelijke vragen en de motie goed is gaan rollen. Bunschoten is geen eiland, de tijd is nu rijp voor actie. Zelf kunt u als burger een brief schrijven of mailen naar Vitens of PGGM. Zie de voorbeeldbrieven op de website van Christenen voor Israël De SVP heeft uiteindelijk zelf een korte brief in de vorm van een mail naar Vitens gestuurd waarin de strekking van de motie om de samenwerking met Israël weer op te pakken is overgebracht. NIETS DOEN IS GEEN OPTIE.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten