maandag 1 december 2014

Boekhoudkundige trucs bij de begroting 2015

Tijdens de behandeling van de begroting 2015-2018 heeft de Spakenburgse Vrijheidspartij in een viertal argumenten aangegeven waarom zij tegen deze begroting stemde. Argument 4 was; ‘Teveel boekhoudkundige trucs en spelen met spaarpotjes en een te rooskleurig beeld bij het presenteren van een meerjarige sluitende begroting’.
Wethouder Menno Nagel reageerde als een spin door de fractie van de SVP voor de voeten te werpen dat zij het college betichtte van fraude en hij wenste dat Peter Frans Koops, de woordvoerder van de SVP, zijn woorden zou terugnemen. De wethouder ging voorbij dat de SVP op dat moment van de vergadering totaal geen vragen meer had aan het college en als hij zich volgens de regels van het dualisme had opgesteld had hij zich bescheidener kunnen opstellen in plaats van als een stier op een rode lap te reageren. In sommige gemeenteraden zitten colleges op de publieke tribune en mogen alleen aanschuiven bij de raadsvergadering als fracties vragen hebben aan het college. De SVP neemt niets terug van haar argumentatie om de begroting af te keuren. Wij opereren slechts overeenkomstig het bij de verkiezingen verkregen mandaat van de kiezer en zijn vrij om onze eigen woorden te kiezen. Lees verder de technische toelichting over de boekhoudkundige trucs gepubliceerd op de website van de Spakenburgse Vrijheidspartij!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten