donderdag 26 november 2015

Op bezoek bij Melis de burgemeester

Onlangs vond het jaarlijkse gesprek van de fractievoorzitters met burgemeester Melis van de Groep over zijn functioneren weer plaats. Zoals intimi weten stemde de SVP in 2012 tegen de herbenoeming van wederom 6 jaar van hem. De argumenten die destijds onderdeel waren van de besluitvorming op dit punt zijn nu na ruim drie jaar in een ander daglicht komen te staan. Natuurlijk staat de raad op dit moment niet voor het vraagstuk van herbenoeming. Wel is het zo dat de afgelopen jaren de zakelijke verhoudingen tussen Melis en de SVP zijn verbeterd. Als vertegenwoordiger in de raad leg ik indien nodig de vinger bij de zere plek, als het om vergader technische zaken gaat. De SVP verschilt echter op een groot aantal dossiers en interne zaken van mening met de burgervader. Op zich is dat geen probleem en is ook redelijk gezond in een democratie waar de meningen tussen de burgers ook mogen verschillen. In bestuurlijk land is afgesproken dat over de inhoud van het gesprek geen mededelingen worden gedaan. Er ligt geheimhouding op hetgeen over en weer gezegd is. Natuurlijk heb ik zo mijn gedachten over het optreden en de omgang van Melis met burgers en politici. Ik zal het achterste van mijn tong hier niet laten zien. Bewondering is er voor de gemakkelijke omgang met Melis met de bevolking, hij is laagdrempelig en komt ge├»nteresseerd over, dat is in het verleden wel eens anders geweest met een van zijn voorgangers. Lovenswaardig is ook de energie en tijd die het ambt met zich meebrengt. Het was een goed gesprek waarbij ik als vertegenwoordiger van de SVP het ‘APK keurmerk’ weer voor een jaar heb afgegeven. De toekomst kan met vertrouwen tegemoet worden gezien…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten