donderdag 4 februari 2016

Kerkkansel is er niet voor politiek

Een paar weken geleden heb ik Arjan Deij ontmoet. Deze aardige en intelligente meneer heeft ooit eens een aantal opinieartikelen geschreven in het Reformatorisch Dagblad. Hij was mij op het spoor gekomen omdat hij had ontdekt dat ik wel eens kritische noten had geplaats bij politiek getinte uitspraken door predikanten vanaf de kansel. Hij had ervaringen op hetzelfde vlak en loopt met de gedachte rond om een artikel te publiceren in de vorm van een soort pamflet met de strekking dat de kerkkansel niet bedoeld is voor politiek. Dit pamflet zou dan door een aantal (min of meer bekende) lieden getekend kunnen worden. Dit onderwerp sprak mij wel aan en we hadden een fijne ontmoeting onder de rook van de flat bij de A1. Ik had wat motivatie en tijd nodig maar heb hem onlangs onderstaande copy gestuurd. Of het ook werkelijk tot het beoogde pamflet komt zal de tijd leren, maar het doet mij in ieder geval goed dat ik niet de enige ben in kerkelijk Nederland die soms met gekromde tenen in de kerkbanken zit.
'Een aantal jaren geleden heb ik een serie stukjes geschreven met als titel Dominees en Politiek. In de kerk waar ik lid van was werden destijds regelmatig politiek getinte uitspraken gedaan en ik beoordeelde dat in mijn weblog stukjes niet al te positief. Vooral de negatieve opmerkingen met betrekking tot politieke partijen (bv. VVD en PVV) en politici deden mij de wenkbrauwen fronsen. De strekking van mijn kleine betogen was dat kerkgangers niet zitten te wachten op (impliciet) politieke meningen van predikanten. Ook niet als er een christen politicus een prijs voor welbespraaktheid heeft gekregen. De argumentatie die ik destijds hanteerde is dat meningen over politiek nu eenmaal bij de gelovigen verschillen, net zoals er onderlinge verschillen zijn bij politici zelf. Bovendien is er in de kerk sprake van een monoloog en is de mogelijkheid om via hand opsteken een interruptie te maken niet aanwezig. De tendens dat de kerk vanaf de kansel gewoon doorgaat met het verpakt bedrijven van politiek gaat gewoon door. Zo was er bijna een jaar geleden grote noodzaak om te bidden TEGEN of VOOR? Geert Wilders die erg slechte dingen had gezegd over Marokkanen op een interne partijbijeenkomst. Zelfs bij de Publieke Omroep leende de EO zich om een anti-PVV kerkdienst uit te zenden.
Meer recentelijk waren er de lofredes op de geslaagde klimaatconferentie in Parijs en in een preek van enkele weken geleden werd het manifest Broederschap van Frans Timmermans de hemel in geprezen. En dan zijn er op dit moment ook nog eens alle lyrische oproepen onder het mom van barmhartigheid en naastenliefde om toch maar de grenzen open de houden voor allerlei soorten vluchtelingen, nog even los van het feit wat voor nadelen aan hun meegebrachte islamitische cultuur kunnen zitten.
Over genoemde zaken zijn de meningen van burgers, of ze nu wel of niet naar de kerk gaan, nogal uiteenlopend.
De kerk is er in de eerste plaats voor kleine nietige schepselen om zich te verootmoedigen en te bezinnen op hun bestaan. De kracht en vertroosting van een gemeenschap van mensen die in Jezus hun persoonlijke verlosser zien kan een weldaad zijn. Met zang, vertroosting, vermaning, sacramenten kan veel gemeenschappelijks worden ervaren. Maar als vanaf de kansel politiek gevoelige onderwerpen worden aangeboden ter overdenking is die gemeenschap niet meer vanzelfsprekend. Overigens wordt over ethische kwesties als zondagsbesteding, seksuele beleving, vrijetijdsbesteding, omgaan met geld, nut van sport ook verschillend gedacht. Vanuit de Bijbel zijn echter wel hoofdlijnen te benoemen met betrekking tot ethische zaken. Maar de wereld zit nu eenmaal ingewikkelder in elkaar en daarom geldt zeker voor politieke onderwerpen dat de kansel hiervoor niet geschikt is. In de politiek bemoeit men zich ook niet met de liturgie, vrouw in het ambt of de tuchtwaardigheid van samenwonende homo’s om maar eens wat te noemen. Laat de kerk haar eigen terrein laten floreren en de politiek zijn eigen domein. Zo kan worden voorkomen dat kerkgangers niet met kromme tenen hoeven te zitten als er weer eens politiek wordt bedreven. Wij pleiten voor politieke neutraliteit vanaf de kansel om de zaken zuiver te houden in het belang van alle burgers'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten