dinsdag 15 maart 2016

3e islamitische invasie in volle bloei

Onlangs werd ik gevraagd een bijdrage te leveren voor het blad Profetisch Perspectief. De redactie wilde dat ik inging op de vraag/stelling of vandaag de dag sprake is van een 3e islamitische invasie. Hieronder geef ik mijn bijdrage weer. Ik vond het fijn om een keer aan dit blad mee te werken.

     De traditionele islam verdeelt de wereld in een Huis van Oorlog en het Huis van de islam. Vanuit de islambronnen Koran, de Sira (biografie van Mohammed) en de Hadith (overleveringen van Mohammed) hebben moslims de religieuze plicht om de heilige oorlog, jihad, te voeren tegen de ongelovigen. Zie Soera 9:5 het zogenaamde zwaardvers. Via het concept van hijra – de kolonisering van een gebied door moslimimmigratie – worden gebieden ter wereld onderworpen aan de islam. Mohammed paste dit concept zelf toe toen hij van Mekka naar Medina trok. Vele eeuwen heeft de islam geprobeerd terrein te winnen. In 1400 jaar zijn er wereldwijd miljoenen slachtoffers gevallen in naam van Allah. Met IS, de ware discipelen van Mohammed, is de brutale expansiedrift van het Mohammedanisme met haar legitimatie van geweld in zijn zuiverste vorm zichtbaar.
     Anno 2016 leven wij in een tijd waarin de derde islamitische invasie, migratie als strategie om Europa te veroveren, met de komst van duizenden extra moslims in een stroomversnelling raakt. Werd in 732 en 1683 de strijd nog met het zwaard gevoerd, in Europa vindt nu via immigratie en natuurlijke groei van de moslimbevolking een sluimerende invasie plaats. Het is slechts een kwestie van tijd en Europa verandert in EurabiĆ«. Islamitische leiders als Khadaffi en Erdogan schuwden het niet om de uitbreiding van de islam in Europa te voorspellen, we zien dat ze gelijk krijgen.
     Ondertussen is de botsing van beschavingen en het schisma van parallelle samenlevingen goed zichtbaar. Westerse normen en waarden als vrije meningsuiting, vrijheid van godsdienst en geweten, rechtspositie van vrouwen, afvalligen en homo’s, scheiding van Kerk en Staat staan haaks met de moraal van de islamitische cultuur. In de islam bestaat geen wederzijds respect, de Gulden Regel is niet van toepassing, evenals de wil om te integreren en zich aan te passen. Bovendien is er een toename zichtbaar van Jodenhaat (antisemitisme), die intrinsiek aanwezig is in de islam.
     In de politiek wordt de islam geen strobreed in de weg gelegd, omdat zij de status van godsdienst heeft. Maar het Mohammedanisme is veel meer een politieke ideologie met eigen rechtssysteem (sharia), halalvoedsel, kledingvoorschriften etc. Het hele leven moet doordesemd zijn met islamitische gewoonten. Er is een toename van moskeeĆ«n, hoofddoeken, gescheiden zwemmen, halal eten, bidden op straat. De islamitische wereld eist dat Europa zich moet aanpassen in plaats van andersom. Als er een politicus is die er iets tegen wil doen dan wordt deze uitgemaakt voor extreemrechts, racist of islamofoob.
     Vanuit christelijk perspectief is de islam de grote leugen. De leugen over Jezus als Zoon van God. Johannes van Damascus constateerde dat vele eeuwen geleden al. Maar in de huidige kerken zijn vaker zoete preekjes over barmhartigheid en naastenliefde ten opzichte van vluchtelingen hoorbaar dan diepe exegeses over de islam als de antichrist welke Europa steeds meer in zijn greep krijgt. Als we als christenen Romeinen 13 serieus willen nemen, dan is het toch de taak van de overheid om te zorgen voor veiligheid voor haar burgers?
Peter Frans Koops      Gemeenteraadslid Spakenburgse Vrijheidspartij

1 opmerking:

  1. De historie van de Islam/Juhad is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting,plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting. Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam!!!..Islam is niet alleen een religie,maar meer een complete, alles omvattende, ideologie. Een ideologie met overduidelijk imperialistische, racistische, totalitaire, discriminerende en extreem gewelddadige fundamenten.Deze ideologie heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard, aan alles wat niet-islam is(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)...In talloze passages lijkt de Koran eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek. De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend...”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)... ”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)...”Het vechten is voor u voorgeschreven.” (Koran 2:216)... ”Overwin en onderwerp de ongelovigen/niet-moslims.”(Koran 61:9, 48:28, 9:33)...„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”(Koran 60.4)…Verschrikkelijk!Bah!…

    BeantwoordenVerwijderen