donderdag 24 maart 2016

Toekomst pont Eemdijk en anti-mesthoop-city-marketing

Beste bezoekers, hieronder mijn integrale bijdrage uit de raadsvergadering van 10 maart over de toekomst van de pont te Eemdijk. Samen met het CDA wilde de SVP verder de mogelijkheden van privatisering onderzoeken. Een raadsmeerderheid dacht hier anders over. In mijn speech zit een stuk idealisme waarvoor de gemeente waarin ik woon niet vatbaar voor blijkt... lees en oordeel zelf!

De pont Eemdijk, kiezen tussen
1. alles bij het oude laten
2. verder onderzoek privatisering
Voorzitter, leden van de raad
Ik kan mij er gemakkelijk van afmaken met een verwijzing naar de uitzending van Maarten van de Molen van RTV Bunschoten en voor optie 2 kiezen. Of ik zal aan deze zaak wat meer woorden wijden om toch de rol van een dankbaar gebruiker van de spreektijd te vervullen. Ik heb ook hier gekozen voor optie 2.
Laat ik beginnen met een tweetal complimenten te geven. Deze vaardigheid beheers ik redelijk, maar in de politiek ga ik hier zorgvuldig en mondjesmaat mee om. Allereerst wil ik het college en hun ambtenaren bedanken voor de tijd en energie die zij in deze kwestie hebben gestoken. Ik heb zo het gevoel dat de motie met gepast enthousiasme door de wethouder is uitgevoerd. Fijn is het ook dat de heer Nagel, die niet altijd terecht als oorzaak van alle kwaad wordt neergezet, op spannende momenten is bijgestaan door de burgemeester, die al vaker als Haarlemmer olie de stroeve onderdelen van gesprekken met burgers of kerkvoogden met alle liefde wil bewerken. Ten tweede ben ik tot de conclusie gekomen na het vele keren afluisteren van de band dat de heer van Asselt als technisch voorzitter van commissie ruimte het zo slecht nog niet doet. Zijn conclusie dat dit raadsvoorstel geen hamerstuk kan zijn in de gemeenteraad aan het eind van de bespreking van dit punt was terecht. Ik kan me voorstellen dat het geduld van hem wel eens op de proef wordt gesteld als een drietal commissieleden hier een hamerstuk van willen maken of opties wegsnijden. Allemaal nogal dom geleuter. Er was ooit dacht ik een advies van de RKC dat de raadsvoorstellen meer opties zouden moeten bevatten zodat het debat in de raad terug zou komen in plaats van een vraag en antwoord spel met de wethouder. En na debat kunnen dan de kaders worden gesteld. Zo, na deze twee complimenten nu wat opmerkingen van negatiever aard. Hoogst merkwaardig vond ik het dat de kaders in Bunschoten Spakenburg niet in de raadszaal maar ergens anders worden gesteld. Zo werd via de woensdagkrant van vele dagen geleden vernomen dat onze christelijke machthebbers en wedijveraars van de o zo heilige zondagsrust, de CU en de SGP elkaar al hadden bevredigd samen met de pontbazen op de uitkijk. Alles was in kannen en kruiken. Er verandert niets, geen privatisering, geen verlies van banen, geen mogelijke openstelling in de winter en al helemaal niet op de dag des Heeren. Het keiharde bewijs heb ik niet maar het riekt allemaal naar arrogantie van de macht en vriendjespolitiek. Het politieke debat hoeft zo niet meer te worden gevoerd, de race is al gelopen. Nieuwe argumenten krijgen niet eens de kans om te worden opgevoerd. Dit is politiek Bunschoten op zijn smalst. RTV Utrecht en de Bunschoter laten op sociale media weten dat de pontbazen door kunnen en dat alle onrust van tafel is. Citaat: ‘Hopelijk houdt de politiek ons nu met rust’. Welnu beste pontbazen, de politiek zit hier voor het algemeen belang, een gezonde financiĆ«le begroting en ontwikkeling van Eemdijk, als dat ten minste op prijs gesteld wordt. Voor de SVP is de pont een verkeersvoorziening. Voorzitter, misschien is het iets buiten de orde maar wij willen het standpunt hierover ook meteen geven. Ik meen mij te kunnen herinneren dat de vraag daar is of fracties zich willen uitspreken over cultuurhistorie of verkeer. Enige tijd geleden fietste ik naar Geleen en nam driemaal de pont over de grote rivieren. Iedere x een ander prijskaartje vastgesteld door de raad van betreffende gemeente.
De SVP vindt het jammer dat vanavond niet wordt gekozen voor optie 2. Samen met de gemeente Eemnes zou men kunnen werken aan verdere ontwikkeling van de pont. Ik concludeer dat dit ook de mening van de wethouder is na het afluisteren van de band, zo niet dan hoor ik dat wel. Welke ontwikkeling bedoelt u? Wat dacht u van verruimde openingstijden, ook op zondag, desnoods gratis. En mogelijk eerst als proef, wellicht in combinatie met bemensing door vrijwilligers, sociaal zwakkeren of burgers die zich eenzaam voelen. In samenwerking met sociale organisaties het bedrijfsleven en zelfs de kerken zou wat moois kunnen ontstaan. Alles in het kader van het toverwoord citymarketing. Misschien ben ik wat te idealistisch, laten we het daar maar op houden. Ik sta hier overigens als volksvertegenwoordiger van burgers die met deze gemeente vooruit willen. Het gros wil dat blijkbaar niet als voor optie 1 wordt gekozen. En als u wethouder van de zomer op zondag met mooi weer op het bankje bij de pont zit en u ziet licht verbaasde en teleurgestelde fietsers die dachten even de Eem over te steken weet dan wel dat dit niet aan de SVP heeft gelegen.
Ik ga afronden, alle energie in dit dossier is voor niets geweest, de raad kiest vanavond voor anti-mesthoop-city-marketing en daar doet de SVP niet aan mee! En zij kiest dan ook optie 2.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten