donderdag 4 juli 2013

Stank in een vissersdorp

Onlangs werden door een extern bureau de uitslagen gepresenteerd van een geuronderzoek, naar aanleiding van de vele klachten van stank uit het gebied boven de Zuidwenk. In het gebied zijn veel visbedrijven gehuisvest die allen al vele jaren vislucht verspreiden. Ook is er al jaren een bedrijf die met visafval werkt, de firma A. van de Groep. Dit bedrijf heeft haar business uitgebreid met het winnen van biogas uit restafval. Dit proces veroorzaakt ook veel stank. In het onderzoek bleek dat van de Groep de grootste veroorzaker is. Op zich geen nieuws. Als SVP zijn we onlangs opnieuw op bezoek geweest. Toen bleek dat de eerder betoonde wil om aanpassingen te doen om de stank te verminderen kon worden geconstateerd. In het rapport zijn aanbevelingen gedaan om nog meer te doen om de stank terug te dringen. Directeur Ariean van de Groep heeft aangegeven hiermee serieus aan de slag te gaan. In de media, zelfs landelijk, komen burgers aan het woord. Terecht hebben zij gegronde klachten, al frons ik altijd wel de wenkbrauwen als zij klagen over stank of gevaren voor de gezondheid, terwijl zij zich zelf als roker vrijwillig in de stank zetten. De SVP behoort niet tot die partijen die snel gaan klagen bij de provincie, zij gunt het bedrijf de tijd om te blijven werken aan verbeteringen om de geurcirkel te blijven verkleinen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten