woensdag 24 juli 2013

Vriend Willem Ouweneel @wjouweneel heeft een punt over de zondagsrust

De supergeleerde Ouweneel, doctor tot de macht drie, bekend van een groot aantal boeken is een vooraanstaand man en grote denker in het christelijke wereldje. Niet al zijn hersenspinsels worden begrepen en gedeeld door zijn volgers, wellicht komt dat omdat hij eigenlijk veel te slim is om nog te worden gevolgd door het gewone volk. Zo vond ik zijn mening dat een christen niet op de PVV mag stemmen nogal vreemd en concludeerde ik maar dat zijn geleerdheid hem tot razernij had gebracht om maar bij op de Bijbel gebaseerde uitspraken te blijven. Zijn eigen repliek op mijn domme en sarcastische redeneringen vond hij blijkbaar zo goed dat deze nog steeds te lezen zijn op zijn hoofdpagina van zijn website www.willemouweneel.nl/ wat toch wel teveel eer voor mij is. Deze zelfde Ouweneel werd 15 juni geïnterviewd door het Nederlands Dagblad. In dat interview positioneerde hij zich zelf als veel te slim voor de gereformeerde wereld. Hij zou in bepaalde kerkgenootschappen niet tot volle wasdom zijn gekomen. Naast razernij had nu ook arrogantie hem bevangen. Althans zo kwam het interview bij mij over, wat ook later bevestigd werd door een ingezonden in diezelfde krant. Hoe het ook zij, in hetzelfde artikel liet de wijze Willem zich wel op een manier uit over de zondagsrust die mij aansprak. Hier het letterlijke citaat; “De zondag is een feestdag, maar er is geen verplichte rustdag in het Nieuwe Testament, zegt Ouweneel. Ik erger me altijd als ze doordrammen over de zondagsheiliging – de SGP nog erger dan de ChristenUnie. Daar zit een verkeerde theologie achter”. Einde citaat. Aha, Willem heeft een punt dacht ik, dit is zelfs goed te gebruiken in het debat over de zondagsrust mocht dat weer eens in Bunschoten gevoerd worden. Ik kan dan mooi de CU dit voorhouden en citeren uit haar eigen lijfblad het van oorsprong gereformeerde gezinsblad, waar ik ook mee ben opgegroeid. Over de zondag en de rust op die dag komen Ouweneel en de Spakenburgse Vrijheidspartij dan weer samen. Mocht Ouweneel zijn dictatoriale standpunt over het niet mogen stemmen als christen op de PVV op een nuchtere wijze eens bijschaven, omdat een christen nu eenmaal vrij is, ook op de Dag des Heeren dan zullen we hem voordragen voor een erelidmaatschap van de SVP.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten