zaterdag 7 december 2013

Catacomben van satan

De SGP gaat meedoen met de verkiezingen in maart 2014. In de commissie bestuur en middelen gaf de orthodox christelijke partij een visitekaartje af door te spreken over de uitgaansgelegenheden voor de jeugd in termen als catacomben van satan. Alcohol werd bestempeld als gif. Dit naar aanleiding van het raadsvoorstel over de horecanota waarin de raad kan besluiten tot verruiming van de sluitingstijden. De nummer twee op de kieslijst, de heer Bram van Goor, was de vertolker van het nieuwe principiĆ«le geluid in de politieke arena. Op de sociale media waren er al snel  reacties te lezen die vooral bestonden uit onbegrip en afwijzing. Wat men er inhoudelijk ook van vindt, enige scherpe oprispingen kunnen het debat wel weer wat verlevendigen. De SVP heeft de vrijheid van meningsuiting hoog en respecteert de manier en het recht waarop politici hun standpunten onder de aandacht brengen. Inhoudelijk mag er van mening worden verschild en de raad zal komende vergadering een besluit nemen, de SGP zal nog even moeten wachten en mag pas meebeslissen als ze in de raad komen. Overigens ben ik benieuwd of al die 23 SGP-kandidaten het betoog van Bram onderschrijven, maar dat ter zijde. Naar aanleiding van dit gebeuren bereikte mij de vraag of een moskee aangeduid kan worden als een catacombe van satan. Natuurlijk kan dat is mijn eerste reactie omdat een ieder de vrijheid moet hebben om het gebedshuis van moslims te benoemen zoals hij of zij wil. Een orthodox moslim zal deze vraag evenwel anders beantwoorden dan een Aleviet die nooit in de moskee komt. En een islam kritische SVP-stemmer zal de vraag ook weer op een andere wijze beantwoorden. Zelf denk ik dat catacombe niet het juiste woord is. Een catacombe is een ondergronds stelsel van gangen en kamers, waar de eerste Romeinse christenen leefden en hun doden begroeven. In de kroegen, discotheken en in de moskee begeven zich volgens mij levende schepsels. Schepsels die allen zoekende zijn naar bezinning en waarheid, sociale bewogenheid en ontspanning. Naast het gebedshuis van afgod allah kan een moskee echter ook opleidingscentrum zijn voor jihadisten en kan geweld gepredikt worden tegen Joden, Christenen, homo’s en alles wat niet islamitisch is. Als dit het geval is dan wordt de theorie van Johannes van Damascus, die vele eeuwen geleden al zei dat de islam de komst van de antichrist aankondigt, werkelijkheid en lijkt een term als voorportaal van de hel voor een haat zaaiende moskee eerder op zijn plaats. Maar ach vele broeders en zusters inclusief mezelf maken meer tijd vrij voor eigen vertier dan zich te bekommeren om het eeuwig welzijn van onze naaste medemens… De plaatselijke krant nam dit artikel over en luisterde naar de spellingcontrole. Ik niet, ik gun afgod allah geen hoofdletter A

Geen opmerkingen:

Een reactie posten