vrijdag 13 december 2013

Kanttekeningen bij de komst van TROTS Spakenburg in Bunschoten

Afgelopen maart schreef ik een artikel over de komst van de SGP in Bunschoten. Negen maanden verder is het wel interessant om dit nog eens te lezen en de daar gedane beweringen te toetsen aan de werkelijkheid. Leuk voor een andere keer, nu echter de aandacht voor de komst van TROTS Spakenburg. Een aantal kanten worden kort belicht waarin feiten naast opiniërende opmerkingen neergezet worden, puur uit interesse voor het schrijven over dit soort zaken.

Meedoen met beschadigd imago

Uit een persbericht bleek dat het mee willen doen in Spakenburg mede gestimuleerd is door het landelijk bestuur. Met hierin Jacob Muijs, een volbloed Spakenburger, ligt dat voor de hand omdat de kans dat TROTS zonder invloed van hem waarschijnlijk niet zou meedoen. TROTS Nederland ligt ondertussen aardig op zijn gat. De overigens sympathieke Rita Verdonk is na intern gesteggel gestopt en ook bij de afdeling in Den Helder hebben zich LPF-achtige toestanden voorgedaan. Het imago van TROTS heeft hier en daar dus nogal wat deuken opgelopen, maar dit weerhoudt het landelijke bestuur er niet van om op een aantal plaatsen in Nederland trotse plantjes te poten. Op zich een lovenswaardig streven waar velen die maar blijven mekkeren over politiek en politici een voorbeeld aan kunnen nemen. Toch mag hier niet onvermeld blijven dat het meedoen met een beschadigd imago, zoals in 2010 met het door de kiezer uitgespuugde Betaalbaar Bunschoten, de kansen op winst bij verkiezingen drastisch verkleint.

Een ouderenpartij maakt het onderscheid

Inmiddels is bekend dat de partij zich gaat richten op 50 plussers. In een persbericht dat blijkbaar regelmatig wordt aangepast is te zien dat TROTS Spakenburg de pensioenen en andere voorzieningen van ouderen op peil wil houden en dat ze willen helpen bij veilig oversteken. Erg sympathiek en voor TROTS Spakenburg hoop ik dat dit een juiste keus is als doelgroep. Dan wil men ook nog eens de christelijke normen hoog houden in ons dorp. De eerlijkheid gebiedt hier toch te zeggen dat dit punt niet echt bruist van originaliteit en noodzaak nu de SGP ook gaat meedoen. Overigens heb ik Rita Verdonk deze christelijke dimensie in het waarden- en normendebat nooit horen benoemen, maar het is natuurlijk de kracht en vrijheid van lokale afdelingen om ook plaatselijke accenten te leggen. Overigens heb ik de huidige raadsleden er niet op kunnen betrappen dat zij niet TROTS zijn op ons dorp. Bovendien behartigen zij reeds de belangen van ouderen. Al zijn er wel erg veel partijen die veel te gemakkelijk allerlei samenwerkingsverbanden (coöperatie Randmeren, O-gen, rekenkamercommissie, etc)  goedkeuren en zo zelfs de eigen zelfstandigheid, waar we trots op kunnen zijn, op het spel zetten.

Kansen moeilijk in te schatten

Opvallend is dat de Facebook groep TROTS Spakenburg een groot aantal vrienden heeft. Voordat bekend werd dat ze mee zouden doen met de verkiezingen waren er al honderden lieden die blijkbaar zo fatsoenlijk waren om het niet aan te durven een vriendschapsverzoek te weigeren. Dit is een gemêleerd gezelschap, van Mona Keijzer tot Henk Hoksbergen en van Wiebe de Boer tot Magda Koops.  Deze vier zullen ongetwijfeld NIET op TROTS Spakenburg stemmen. Van het oudere deel van hun doelgroep zijn er velen die niets met de computer doen, dit betekent dat TROTS zeker ook de straat op moet om campagne te voeren.  Het aantal Facebook vrienden zegt dus niets over de kansen van TROTS om ook daadwerkelijk in de raad van Bunschoten te komen. Bovendien lijkt het voor de hand te gaan liggen dat er vooral ouderen op de kieslijst moeten gaan komen, want dat nu jongeren de belangen van ouderen gaan behartigen lijkt in deze maatschappij waarin jongeren niet eens meer willen opstaan voor ouderen in het openbaar vervoer niet zo aannemelijk.
 
Poppetjes zoeken

Van Jacob Muijs is bekend dat hij eerder plannen had met verrader en ex-PVV’er Hero Brinkman om met het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) in de Tweede Kamer zitting te nemen. Deze plannen mochten van de kiezer niet doorgaan. Jacob zal zich dus wel bedenken om niet nog een keer met een afgang geconfronteerd te willen worden en zal dus zelf hoogstwaarschijnlijk niet op de kieslijst gaan staan. Op Facebook is Muijs ook zelf actief en nadat ik ont-vriend ben begrijp ik wat beter dat er relatief weinig vrienden met een autochtone Spakenburgse achternaam in zijn vriendengroep te vinden zijn. Benieuwd zal een ieder zijn welke burgers er dan op de kieslijst komen? Misschien iets voor Ab Zandbergen of de doorstart van Wilma Stuivenberg? Stemmentrekker Aart Heuveling lijkt me toch wat aan de oude kant, maar je weet maar nooit. Frappant is dat bij de SGP de broeders uit alle hoeken, gaten en ‘catacomben’ van het dorp tevoorschijn kwamen om de kieslijst te vullen, menig partij inclusief de mijne kan nu eenmaal moeilijk aan nieuwe (deskundige) mensen op de lijst komen.

Vooralsnog is het stil aan het front. Op zich is het goed dat de democratie goed gebruikt wordt maar de kans dat de SGP het gaat redden acht ik toch hoger dan dat TROTS dit doet. Ik wens de overigens sympathieke en redelijk intelligente Jacob Muijs veel succes met de verkiezingen op 19 maart 2014.

1 opmerking:

  1. Wat te bedenken dat ik bij jullie vergadering van een ieder ook van J.Muijs foto,s mocht maken en hij later naar mij toe kwam en mij verzochten niet te veel foto,s van hem te maken ; hij wist NIET of de toen nog Rita VERDONK het wel goed zou vinden.?????

    BeantwoordenVerwijderen