maandag 16 november 2015

Reacties op artikel halal vlees

Onlangs schreef ik met kameraad André van Mulligen een artikel over de ongewenstheid van halal vlees in opvanglocaties voor vluchtelingen. Het artikel werd integraal gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad. Lees hier de internet versie. Het Nederlands Dagblad publiceerde het artikel in een versie waarin een aantal kritische zinnen over de islam waren weggelaten. Dagblad Trouw wilde het artikel al helemaal niet publiceren. Volgens een journalist die voor de Afrikaner Volksparty werkt deed het artikel veel stof opwaaien en resulteerde dit in een uitgebreid interview, waarover ik 31 oktober op deze blog rapporteerde. De reacties die mij bereikten konden globaal in twee categorieën worden ingedeeld. 1. Instemming  2. Afkeuring begeleid met negatieve kwalificaties evenwel zonder argumenten. In het ND verscheen een reactie van een betrokken lezer. De man was zo eerlijk om zelfs zelf te zeggen dat hij het niet begreep. Maar het was in ieder geval een poging om wat inhoudelijke tegengas te geven, want in deze categorie waren ons nauwelijks reacties bereikt. De reactie van de lezer is hier te lezen;André en ik componeerde het volgende antwoord;

In zijn reactie op ons opinieartikel (ND 3 november) geeft dhr. De Geest aan dat hij onze bezorgdheid omtrent halal vlees niet begrijpt. Volgens hem is Allah dezelfde God als de God van de Bijbel omdat Allah de hele wereld schiep, dezelfde profeten zond, en rechtvaardig en barmhartig is.
Mark Durie zegt in zijn boek “Dezelfde God?” over de overeenkomsten tussen JHWH en Allah het volgende: “Hoewel we de overeenkomsten tussen JHWH en Allah kunnen bestuderen, wat een interessante studie op zichzelf zou zijn, bepalen uiteindelijk de verschillen of twee personen dezelfde zijn. Neem twee mensen, en je zult zien dat ze aanzienlijk veel overeenkomsten hebben: twee armen, twee benen, één hoofd, twee nieren, één hart enzovoort. Echter om te bepalen of twee individuen dezelfde zijn, moeten we verder gaan dan gedeelde kenmerken en kijken naar hun onderlinge verschillen.” En die onderlinge verschillen liegen er niet om. De God van de Bijbel is een liefdevolle God, een trouwe God, een heilige God, een inwonende God, de Allah van de Koran niet. Wij zijn altijd bereid om in een persoonlijk contact meer uitleg te geven over ons opinieartikel.


Het ND reageerde dat de regel is dat er maar 1x gereageerd mag worden op opinieartikelen en dat daarom onze reactie niet gepubliceerd zou worden. Jammer natuurlijk omdat de lezer recht heeft op een zorgvuldig antwoord en vreemd omdat de krant zichzelf karakteriseert als 'christelijk betrokken'.
Mijn wenkbrauwen fronsten zich nog meer toen een paar dagen geleden een halve pagina grote foto in het ND verscheen van een moskee. NB een afgodentempel!!! en dat terwijl er voor christelijk betrokken gedachtewisselingen geen ruimte is. Ergens blijf ik het ND een rare krant vinden, die bij mij de indruk achterlaat op dit dossier half werk te produceren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten