dinsdag 13 maart 2012

Terugblik lange raad

Maandagavond duurde deel twee van de raadsvergadering van 8 maart ook weer bijna tot 23.30 uur. Een aantal kanttekeningen over deze lange zittingen. Na een tweetal besprekingen in de commissie Samenleving kon de SVP het jeugdbeleid voor de komende jaren goedkeuren. We hebben hierover wel een aantal kritische opmerkingen gemaakt. Onze bijdrage kunt u hier lezen. Dan was er deze avond een dieptepunt te betreuren omdat de raad over maatregelen tegen een burger moest besluiten. Over deze kwestie is in zijn totaal wel een boek te schrijven, hetgeen ik dan ook de burger adviseren wil. Wel met duidelijk bewijsmateriaal en beargumentering van zijn moeiten met het gemeentebestuur en vrij van onnodige laster. Samen met Wim de Jong heb ik veel gesprekken gevoerd met Richard en wij zien nog steeds mogelijkheden tot betere verhoudingen. De bal ligt in deze wel bij hem. Lees hier mijn bijdrage in de raadsvergadering over deze zaak. Opvallende zaken waren hierbij;

-          De raad negeerde tijdens de vergadering het principe hoor en wederhoor en beriep zich tijdens mijn pleidooi voor het spreekrecht van deze burger slechts op het reglement van orde.
-           Het door mij voorgestelde alternatief van het voortgaande gesprek werd nauwelijks serieus genomen. De raad koos voor een ramkoers ten aanzien van deze burger. Geen wonder dat er dan alleen maar verliezers overblijven.
-          ‘Ik heb dit agendapunt zo objectief mogelijk proberen te behandelen, ik kies geen partij voor het college en ik kies geen partij voor de burger, ik ben slechts op zoek naar de waarheid’ belangrijk citaat uit mijn bijdrage.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten