donderdag 15 januari 2015

Je zult maar voor de klas staan...

Op dit moment komen er berichten in de media dat er problemen zijn met moslimkinderen op school. In Frankrijk kregen docenten leerlingen niet rustig bij het moment van 1 minuut stilte. En bij het bespreekbaar maken van wat er in Parijs bij die aanslag van moslimterroristen is gebeurd ervaren docenten grote problemen. Ook was er een incident met een poster van een cartoon opgehangen in de gang op het Kennemer College. De directrice had besloten dat deze poster weg moest na klachten van islamitische kinderen. Tekeningen omtrent Charlie Hebdo zijn helemaal verboden op deze school. De problemen van de multiculturele samenleving doordesemen alle segmenten van de maatschappij en gaan zeker het onderwijs niet voorbij. Mensen die mij goed kennen weten dat mijn hart bij het onderwijs ligt. In 2000 liet ik een doorsnee carrière in het bedrijfsleven voor wat hij was en koos ik de stap om mij als zij-instromer in het VMBO voor de leeuwen te gooien. Ik kan boeken schrijven over wat ik allemaal beleeft heb. Mooie dingen maar ook minder leuke zaken. Op dit moment ben ik niet verbonden aan een school en met de berichten die mij bereiken denk ik aan de woorden die ik gebruikt heb in de titel. Ik spreek ook uit ervaring, maar het voert te ver om gedetailleerd op die ervaringen in te gaan. Deze hebben ook deels een privé karakter. Velen weten dat mijn loopbaan in het onderwijs onder druk is komen te staan door mijn politieke voorkeur voor de PVV. Dit is geen geheim en het achtervolgt mij en is ook vaak onderwerp van gesprek aan tafel van meneer de directeur bij het zoveelste sollicitatie gesprek. Maar om een lang verhaal kort te maken geven de berichten over het onderwijs mij ook wel weer rust en een bepaald gevoel waar ik vrede mee heb. Natuurlijk heeft het onderwijs mijn hart maar je zult inderdaad nu maar voor de klas staan... Ik heb dan ook groot respect voor docenten die de politieke situatie op een objectief neutrale manier aan de orde willen stellen. Uiteindelijk is er geen mooier beroep om jong volwassenen te begeleiden naar hun weg om mooie kritische burgers te worden en normen en waarden bij te brengen die hun oorsprong vinden in de Westerse beschaving.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten