maandag 12 januari 2015

Hoe hardleersheid de kwaliteit van @DeBunschoter naar beneden haalt

Onlangs verscheen er in de plaatselijke krant De Bunschoter een artikel over de zondagsrust. Het was geschreven door Johan Vedder die in april 2014 al aan de haal ging met het standpunt van de SVP over de zondagsrust. Hij deed dit nu opnieuw. Is hij te dom of speelt hij bewust gemeen spel? Bovendien citeerde hij mij verkeerd. Ik reageerde in de krant via de volgende ingezonden;

De SVP en zondagsrust
De bijdrage van Johan Vedder over de zondagsrust bevat een aantal opmerkingen die om een reactie vragen. Dat er hier sprake is van verdraaiing van een standpunt en het foutief citeren vinden wij vooral richting de kiezers van de Spakenburgse Vrijheidspartij niet op zijn plaats.
Vedder stelt dat de SVP vanuit haar beginselen de koopzondag nog niet op haar rekening heeft kunnen schrijven. In de presentatiegids van de SVP staat het volgende over de winkelsluitingswet; 
‘De SVP is geen voorstander van een 24-uurs economie. Het is goed dat er een rustdag in de scheppingsorde gegeven is. Wel is de SVP van mening dat er ruimte moet zijn in de winkelsluitingswet om de ondernemer zelf hierin zijn verantwoordelijkheid te geven in plaats van zijn vrijheid af te nemen zoals nu het geval is. Dit geldt dan voornamelijk voor de horeca gerelateerde winkelpanden’.
Dit is dus een genuanceerder verhaal dan de gelijkstelling met het standpunt over de koopzondag van landelijk seculiere partijen. Dat in een verkiezingsdebat door bijvoorbeeld de heer Wieldraaier ons standpunt over het winkelen op zondag verdraaid wordt is nog wel te verteren. Dat hoort bij het politieke spel en daar is dan de mogelijkheid zaken direct recht te zetten. Een ervaren journalist die welhaast bewust in de krant aan de haal gaat met de visie van de SVP over een in dit dorp zwaarwegend onderwerp vinden wij daarom een kwalijke zaak!
Een tweede opmerking betreft de zelf verzonnen citaten van mij over de SGP. De inlegkunde komt tot volle glorie door de volgende citaten met NB aanhalingstekens erbij! Peter Frans Koops: 'SGP remt ontwikkeling van Spakenburg' en 'Christenfundamentalisten die de ontwikkeling van Spakenburg remmen'. In september 2013 schreef ik een artikel met als titel 'Christenfundamentalisme remt ontwikkeling van Spakenburg'. Dit naar aanleiding van de museumboot die de laatste zondagen ineens niet meer open mocht zijn. De SGP was toen nog niet actief in de gemeenteraad en ik heb nooit enig politicus of partij betiteld met de kwalificatie fundamentalist. De fantasie van Vedder gaat in zijn verhaal nog veel meer op de loop, maar meer behoefte is er op dit moment niet om hier op in te gaan.

De meest zinnige opmerking van Vedder is de opmerking - lees zijn weblog - daar wil ik dan ook mee afronden.
De Bunschoter lijkt er ondertussen blijkbaar behagen in te scheppen om structureel te pas en te onpas zinnen van een persoonlijk weblog af te halen en ongenuanceerd aan elkaar te breien om zo een gekozen volksvertegenwoordiger tot speelbal van de media te maken.
Namens de SVP P.F. Koops


In het naschrift van Vedder dat tegelijk?! bij de ingezonden werd gepubliceerd gaf de eigenzinnige dorpsjournalist geen millimeter toe en beet zich vast in zijn journalistieke misstappen. Hij begon volop op de man te spelen en haalde er allerlei dwaze zaken bij die niet ter zake doen. Met zijn onsamenhangende schrijfsels en hardleersheid haalde hij de kwaliteit van De Bunschoter op deze manier erg naar beneden. De vraag van zijn collega Jan Muijs, de meest evenwichtige van het gezelschap op de Broerswetering, of ik weer lid wil worden van de krant, kan ik op deze wijze natuurlijk nog lang niet met JA beantwoorden. Ik dank de redactie voor de plaatsing van mijn ingezonden en wens ze succes voor de toekomst om ook met de regels van de journalistiek niet aan de haal te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten