maandag 19 januari 2015

Wat moet er meer gebeuren om extremisme te stoppen?

In een artikel met de titel ‘Alleen moslims kunnen dit stoppen’ vraag  hoofdredacteur van Zaman vandaag Mehmet Cerit @Ceritm wat er naast het afkeuren van terroristische aanslagen moet gebeuren om terrorisme in naam van islam te stoppen.
De auteur heeft het in zijn opiniebijdrage over het vergiftigen en kapen van de islam. Een aantal politici spreken ook op deze wijze over de islam, maar dit nu is juist de boel omdraaien. De islamitische wereld zal openlijk moeten erkennen dat het geweld juist gelegitimeerd is op de islam en dat hun profeet opriep de gewapende strijd te voeren om iedereen ter wereld aan de islam te onderwerpen. ‘Dit is niet mijn islam’ en #notinmyname hypes zullen zich wat beter moeten verdiepen in hun eigen Mohammedaanse bronnen, want helaas is dat WEL de ware aard van het Mohammedanisme en de haatdragende profeet, hoe vervelend deze boodschap ook voor de lieve gematigde moslim is.
Om antwoord op zijn vraag ‘Wat moet er meer gebeuren om extremisme te stoppen?’ zullen hier een aantal handreikingen worden gedaan. Deze pittige maatregelen zullen mogelijk snel gekwalificeerd worden door zogenaamde Gutmenschen met islamfobie, racisme en discriminatie. Doel van dit verhaal is gewoonweg een eerlijk antwoord te geven op de vraag van de sympathieke Mehmet.

Wat moeten moslims doen?

     1) Algeheel afstand doen van de islamitische bronteksten die ontstaan zijn in de periode dat Mohammed in Medina was. Hier is Mohammed geweld gaan gebruiken om het Mohammedanisme als ideologie en levensstijl over heel de wereld te willen implementeren. Geweld en doodslag zijn hierbij toegestaan en zijn verantwoordelijk voor het negatieve imago van de islam. De haatteksten in de koran en de hadith zijn een drijfveer voor jihadisten en fanatieke moslims om te moorden in naam van allah. Vandaar altijd dat geschreeuw allahu akbar erbij!
     2) Afstand doen van de gewelddadige expansiedrift van de islam. Het concept van dar-al-islam (huis van islam) en dar-al-harb (huis van oorlog) laten vallen!
     3) De islam ontdoen van de islamitische wetgeving de sharia en de hadith, waarin de meest vreselijke dingen staan die Mohammed in zijn leven gedaan heeft. Dus de islam als politiek systeem, het islamisme, afschaffen. Het concept van jihad als letterlijk heilige oorlog afschaffen.
     4) Integreren en assimileren in de samenleving. Geen apart islamitisch onderwijs willen volgen en via de grondwet een beroep doen op artikel 23 (vrijheid van onderwijs). Eigen islamitisch onderwijs is slecht voor de integratie van moslims.

Wat moet de politiek doen?
     Het Mohammedanisme als ideologie en politiek systeem beoordelen en niet als godsdienst. Dus geen islamitisch onderwijs. Geen grote moskeeën met grote minaretten. En geen uitingen van islamitische symbolen in de openbare ruimte. Geen hoofddoeken in de openbare ruimte en bidden op straat en halal voedsel in winkels. Dit kan alleen door een grondwetswijziging.

Zal dit gebeuren?
     Nee want de islam mag niet hervormd worden, kritiek op het eigen politieke systeem is niet toegestaan en er gelden geen democratische wetten alleen de sharia die rechtsteeks van allah komt. Een moslim is als baby al moslim, hij/zij mag dit systeem niet verlaten anders mag men zelfs in het ergste geval worden gedood. Vrouwen, homo’s en ongelovigen zijn van minder waarde. Benazir Bhutto heeft een poging gedaan de islam met democratie te verbinden, het kostte haar het leven. Kritische denkers als Rushdie, Salomon, Wafa Sultan en Hirsi Ali krijgen een fatwa en duiken onder in het westen en moeten beveiligd worden.

Conclusie
     De wereld zit mooi opgescheept met een levensgroot probleem. De strijd van het Mohammedanisme tegen de Westerse Wereld zal alleen maar toenemen. Omdat islam niet te hervormen is resteert er voor de moslim slechts de moeilijke optie om de islam te verlaten om pas echt een vrij mens te worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten